Magnus Stray Vyrje

Magnus Stray Vyrje
Partner | Advokat | MNA

+47 932 81 763
msv@svco.no

Da Magnus var med på å stifte SVCO i 1996, hadde han bred advokaterfaring, også som tidligere advokatpartner. Som advokat i SVCO bistår Magnus private, organisasjoner og næringsdrivende. Magnus har gjennom mange år vært kjent som en av landets ledende advokater innenfor fagområdene opphavsrett og forskerrettigheter. Men Magnus arbeider også mye med generell forretningsjus, herunder kontrakts- og selskapsrett, styreansvar samt kommersiell rådgivning. Magnus har omfattende prosedyreerfaring og publiserer jevnlig artikler om opphavsrett, teknologi og akademiske rettigheter mv. Magnus er også mye brukt som foredragsholder, bl.a. av Forskerforbundet. Magnus har siden 2000 skrevet lovkommentarene i Gyldendal Rettsdata til åndsverklovens kapitler om «Grunnleggende bestemmelser om opphavsrett til åndsverk», «Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelsessystemer og elektronisk rettighetsinformasjon» og «Lovens rekkevidde».

Utdanning

1989 Juridisk embetseksamen, Universitet i Oslo
1978 Befalsskolen for Hærens militærpoliti (BSHTI), Sandnes

Arbeidserfaring

1996-- Partner, Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma
1994-96 Partner, Kvam & Co. Advokatfirma
1992-94 Kontorfelle, Ness & Co. Advokatfirma
1989-92 Advokatfullmektig, Arntzen, Underland & Co. ANS Advokatfirma
1985-87 Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk

Publikasjoner

1995-23 Norsk Lovkommentar: Åndsverkloven (div kapitler), Gyldendal Rettsdata
1987 Opphavsrettens ABC, Tano
1986 Dommer i opphavsrett, Universitetsforlaget
1986-14 Diverse fagartikler og kronikker / immaterialrett / forskn etikk, DN, JV, NIR, RG m.v. (Se bibliografi under opphavsrett)
1986-14 Medforfatter på flere bokutgivelser / immaterialrett
1985 Vanhjemmel, opphavsrett og dataprogrammer, Universitetsforlaget

Annen erfaring

1994-98 Foreleser og sensor, Universitetet i Oslo
1992-23 Foredragsholder på div kurs / immaterialrett / forskn etikk, Advokatforeningen, Forskerforbundet m.v.