Magnus Stray Vyrje

Magnus Stray Vyrje
Partner | Advokat | MNA

+47 932 81 763
msv@svco.no

Magnus har advokaterfaring fra 1990. Som advokat i Stray Vyrje bistår han private og næringsdrivende. Magnus er kjent som en av landets ledende IPR-advokater. Magnus har omfattende prosedyreerfaring, og publiserer jevnlig artikler om opphavsrett og kunst (bibliografi). Magnus er også mye brukt som foredragsholder, bl.a. for Forskerforbundet. Magnus er forfatter av kommentarene til stjernenoten og kap. 1, 7 og 9 i den nye åndsverkloven; «Grunnleggende bestemmelser om opphavsrett til åndsverk», «Bestemmelser til vern for tekniske beskyttelses­systemer og elektronisk rettighets­informasjon» og «Lovens rekkevidde» (Gyldendal Rettsdata).

Utdanning

1989 Juridisk embetseksamen, Universitet i Oslo
1978 Befalsskolen for Hærens militærpoliti (BSHTI), Sandnes

Arbeidserfaring

1996-- Partner, Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma
1994-96 Partner, Kvam & Co. Advokatfirma
1992-94 Kontorfelle, Ness & Co. Advokatfirma
1989-92 Advokatfullmektig, Arntzen, Underland & Co. ANS Advokatfirma
1985-87 Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk

Publikasjoner

1995-14 Norsk Lovkommentar: Åndsverkloven (div kapitler), Gyldendal Rettsdata
1987 Opphavsrettens ABC, Tano
1986 Dommer i opphavsrett, Universitetsforlaget
1986-14 Diverse fagartikler og kronikker / immaterialrett / forskn etikk, DN, JV, NIR, RG m.v. (Se bibliografi under opphavsrett)
1986-14 Medforfatter på flere bokutgivelser / immaterialrett
1985 Vanhjemmel, opphavsrett og dataprogrammer, Universitetsforlaget

Annen erfaring

1994-98 Foreleser og sensor, Universitetet i Oslo
1992-18 Foredragsholder på div kurs / immaterialrett / forskn etikk, Advokatforeningen, Forskerforbundet m.v.