Marie-Louise (Mimi) Holmstedt

Marie-Louise (Mimi) Holmstedt
Partner | Advokat | MNA

+47 416 91 653 | mlh@svco.no

Mimi har advokaterfaring fra privat og offentlig virksomhet siden 1990. Mimi har også arbeidet som dommerfullmektig og fylkesnemdsleder. Som advokat i Stray Vyrje arbeider hun med immaterialrett, familie-, arv og skifterett samt juridisk utredningsarbeid. Mimi er forfatter av kommentarene til kap. 6 og 8 i den nye åndsverkloven; «Særskilte tiltak ved inngrep i opphavsrett m.m. på Internett» og «Forskjellige bestemmelser» (Gyldendal Rettsdata). Mimi har siste 20 år vært redaktør for dokumentsamlingen «Barnevern 2018-2020» (siste utgave 2018).

Utdanning

1989 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1982 Sosialøkonomi mellomfag, Universitetet i Oslo
1979 Juridik og nationalekonomi, Universitetet i Stockholm

Arbeidserfaring

1996-- Partner, Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma
1996-97 Settenemndsleder, Fylkesnemda for sosiale saker i Buskerud og Vestfold
1995-96 Kontorfelle, Fossum, Strenge Næss & Holmstedt Advokatene
1994-95 Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo
1992-94 Dommerfullmektig, Oslo namsrett
1989-92 Advokatfullmektig, Schjødt DA Advokatfirmaet
1988-89 Redaktør, Jussens Venner
1987-88 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett

Publikasjoner

2013-23 Norsk Lovkommentar: Åndsverkloven div. kap, Gyldendal Rettsdata
2018 Barnevern 2018-2020 dokumentsamling
1998-14 Barnevern dokumentsamling, Stray Vyrje & Co DA
1986 Dommer i opphavsrett, Universitetsforlaget