Partner Arve Due Lund

Arve Due Lund
Partner | Advokat | MNA

+47 905 03 086
adl@svco.no

Arve har advokaterfaring fra 1986. Som advokat i SVCO bistår han private og næringsdrivende, kommuner, statlige virksomheter og fagforeninger. Arve er kjent som en av landets ledende arbeidsrettsadvokater. Arve har særlig erfaring med individuell og kollektiv arbeidsrett samt med omstillingsprosesser og varslingssaker. Arve er medforfatter på en rekke bøker om arbeidsrett, bl.a. «Arbeidsrett» (10. utgave 2017) og «Arbeidslivets spilleregler» (5. utgave 2020).

Utdanning

1981 Juridisk embetseksamen, Universitet i Oslo

Arbeidserfaring

2022-- Partner, Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma
1988-22 Partner og advokat, Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund
1986-88 Privatpraktiserende advokat
1986 Amanuensis, Handelshøyskolen BI
1985-86 Rektor, Handelshøyskolen BI, avd. Telemark
1983-85 Avdelingsleder, Norsk Arbeidsgiverforening
1981-83 Konsulent, Distriktenes utviklingsfond, juridisk avdeling
1979 Bussjåfør
1978 Ungdomsskolelærer
1976 Tunnelarbeider

Publikasjoner

2006-20 Arbeidslivets spilleregler, 1. - 5. utg., Universitetsforlaget
2006 Arbeidsrett, Cappelen Akademisk Forlag
2006 Praktisk Arbeidsrett, TANO Aschehoug