Erik Flågan fremheves i Advokatbladet som en ener på sitt spesialfelt i Norge. Med 25 års erfaring fra nasjonal og internasjonal idrettsjuss er det liten tvil om at omtalen er både berettiget og fortjent.

Les hele saken på: advokatbladet.no