Fuskesaken – samleside

Fuskesaken – samleside 30 april 2024 Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co har bistått studenten i den såkalte «Fuskesaken». Siden saken kom til oss i 2021 har den blitt behørlig omtalt i mediene og fått store politiske konsekvenser. Her finner du de viktigste oppslagene. Les sakene her: VG: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/abg7KO/hoeyesterett-skal-behandle-anke-etter-at-student-ble-frikjent-for-selvplagiering   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RGLp5x/selvplagiat-dommen-ber-hoeyesterett-avvise-anke   https://www.vg.no/nyheter/i/P41BR5/staten-anker-fuskedom   https://www.vg.no/nyheter/i/XbrWbx/advokat-krever-regelendringer-galskapen-maa-stoppes https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EQ1lV3/fuskesak-vunnet-kan-endre-universitetenes-haandtering…

Les mer