Interlytics AS vs RAV Norge AS – Dom

Interlytics AS vs RAV Norge AS – Dom 16 desember 2019 Charlottes Iskrem – Dom 28 august 2018 Borgarting lagmannsrett – Dom – 18-146824ASD-BORG/01 Instans Borgarting lagmannsrett – Dom Parter Interlytics AS (advokat Hans Christian Steenstrup) mot RAV Norge AS (advokat Magnus Stray Vyrje). Forfattere Lagdommer Karl Otto Thorheim Lagdommer Nils Ihlen Ramm Ekstraordinær lagdommer…

Les mer

Charlottes Iskrem – Dom

Interlytics AS vs RAV Norge AS – Dom 16 desember 2019 Charlottes Iskrem – Dom 28 august 2018 Borgarting lagmannsrett – Dom – LB-2016-168560 – LB-2016-168555 Instans Borgarting lagmannsrett – Dom Stikkord Varemerkerett. Industriell rettsbeskyttelse. Forbudsdom. Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2016-82469 – Borgarting lagmannsrett LB-2016-168560 og LB-2016-168555 (16-168560ASD-BORG/03 og 16-168555ASK-BORG/03). Anke til Høyesterett over sak nr.…

Les mer