Charlottes Iskrem – Dom

Charlottes Iskrem – Dom 28 august 2018 Borgarting lagmannsrett – Dom – LB-2016-168560 – LB-2016-168555 Instans Borgarting lagmannsrett – Dom Stikkord Varemerkerett. Industriell rettsbeskyttelse. Forbudsdom. Saksgang Oslo tingrett TOSLO-2016-82469 – Borgarting lagmannsrett LB-2016-168560 og LB-2016-168555 (16-168560ASD-BORG/03 og 16-168555ASK-BORG/03). Anke til Høyesterett over sak nr. 16-168560ASD-BORG/03 ikke tillatt fremmet, HR-2018-851-U. Anke til Høyesterett vedr. sakskostnader i…

Les mer