Spesialistkompetanse

Arbeidsrett

Stray Vyrje bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i saker om oppsigelse og avskjed, nedbemanning og outsourcing. Vår fagansvarlige partner Arve Due Lund er kjent som en av landets ledende arbeidsrettsadvokater.

Kontakt advokat Arve Due Lund eller advokat Ronny-V van der Meij for en uforpliktende samtale.

Immaterielle rettigheter

Stray Vyrje bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i plagiatsaker om patenter, åndsverk, varemerker og forskning. Vår fagansvarlige partner Magnus Stray Vyrje er kjent som en av landets ledende rettighetsadvokater.

Kontakt advokat Magnus Stray Vyrje eller advokat Marie-Louise Holmstedt for en uforpliktende samtale.

Sport og idrett

Stray Vyrje bistår både utøver, klubber og forbud i saker om sport og idrett. Vår fagansvarlige partner Erik Flågan har er kjent som en av landets ledende idrettsadvokater.

Kontakt advokat Erik Flågan eller advokat Ronny-V van der Meij for en uforpliktende samtale.

© Arne Hammerstad

Stray Vyrje kan dokumentere gode resultater i en rekke store og profilerte oppdrag:

2018

2017

2016

 

STRAY VYRJE publiserer jevnlig artikler i media:

2018

2017

2016

2015

2011

2009

 

Fra tidligere utgivelser nevnes

 • Åndsverk og plagiat - noen refleksjoner
 • Forledet av Huldra? Kommentar til Huldra-dommen (Rt 2007 s 1329)
 • Er det lov å google?
 • Opphavsrettens subjekt - en oversikt
 • Förlåt, jag blott citerar - noen tanker rundt den norske sitatretten
 • Norge slutter seg til Bernkonvensjonen - del 1, del 2
 • Quo Vadis?
 • Hvilke elementer i verket er beskyttet?
 • Tre vilkår for opphavsrettsbeskyttelse
 • Utvalgte underrettsavgjørelser 1930-1986
 • Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogammer - del 1, del 2, del 3, del 4