© 2018 Arne Hammerstad

STRAY VYRJE bistår bl.a. næringsdrivende og organisasjoner i spørsmål som gjelder

 • ansettelser og oppsigelser, permittering, nedbemanning
 • agent-, forhandler- og franchiseavtaler
 • anskaffelser, kjøp og salg, fast eiendom
 • immaterielle rettigheter (IPR), karens- og konkurranseklausuler
 • forskningsetikk
 • aksjonær- og selskapsavtaler, styreansvar
 • etablering, oppkjøp og salg av virksomheter
 • strategisk og kommersiell rådgivning
 • forhandlinger, tvister og prosedyre

STRAY VYRJE har også bred erfaring med å bistå privatpersoner, bl.a. i spørsmål som gjelder

 • oppsigelse og avskjed, nedbemanning
 • husleie, fast eiendom
 • immaterielle rettigheter (IPR), karens- og konkurranseklausuler
 • selskapsrett
 • forhandlinger, tvister, prosedyre