© 2018 Arne Hammerstad

STRAY VYRJE kan dokumentere gode resultater i en rekke store og profilerte oppdrag:

2018

2017

2016

STRAY VYRJE publiserer jevnlig artikler i media:

2018

2017

2016

2015

Fra tidligere utgivelser nevnes

 • Åndsverk og plagiat - noen refleksjoner
 • Forledet av Huldra? Kommentar til Huldra-dommen (Rt 2007 s 1329)
 • Er det lov å google?
 • Opphavsrettens subjekt - en oversikt
 • Förlåt, jag blott citerar - noen tanker rundt den norske sitatretten
 • Norge slutter seg til Bernkonvensjonen - del 1, del 2
 • Quo Vadis?
 • Hvilke elementer i verket er beskyttet?
 • Tre vilkår for opphavsrettsbeskyttelse
 • Utvalgte underrettsavgjørelser 1930-1986
 • Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogammer - del 1, del 2, del 3, del 4