advokat-marie-louise-holmstedt-bw

Marie-Louise (Mimi) Holmstedt

Advokat MNA og Partner

+47 416 91 653
mlh@svco.no

LinkedIn profil

Mimi har advokaterfaring fra 1990, men har også arbeidet som dommerfullmektig og vikarierende fylkesnemdsleder.

Som advokat i STRAY VYRJE arbeider Mimi mye med utredninger.

Mimi er både redaktør for dokumentsamlingen «Barnevern 2018-2020» (siste utgave 2018)  og lovkommentarene til kap. 6 i den nye åndsverkloven («Særskilte tiltak ved inngrep i opphavsrett m.m. på Internett»).

Utdanning

1989 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1982 Sosialøkonomi mellomfag, Universitetet i Oslo
1979 Juridik og nationalekonomi, Universitetet i Stockholm

Arbeidserfaring

1996-- Partner, Stray Vyrje & Co. DA Advokatfirma
1996-97 Settenemndsleder, Fylkesnemda for sosiale saker i Buskerud og Vestfold
1995-96 Kontorfelle, Fossum, Strenge Næss & Holmstedt Advokatene
1994-95 Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo
1992-94 Dommerfullmektig, Oslo namsrett
1989-92 Advokatfullmektig, Schjødt DA Advokatfirmaet
1988-89 Redaktør, Jussens Venner
1987-88 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett

Publikasjoner

2018 Norsk Lovkommentar: Åndsverkloven kap 6, Gyldendal rettsdata
2018 «Barnevern 2018-2020 dokumentsamling»
2013-18 Norsk Lovkommentar: Åndsverkloven kap 7a, Gyldendal Rettsdata
1998-14 Barnevern dokumentsamling, Stray Vyrje & Co DA
1986 Dommer i opphavsrett, Universitetsforlaget